BXH – Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 [Cập nhật mới nhất]

Cập nhật liên tục Bảng xếp hạng LPL, BXH LPL mùa hè 2020 liên tục theo tuần mới nhất, kết quả bảng điểm các trận đấu LPL Liên Minh Huyền Thoại mùa 10, vòng bảng, lượt về, playoff tứ bán kết và chung kết mùa 2020 LOL của các đội tuyển xuất sắc nhất khu vực Trung Quốc.

>>> Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020

Bảng cập nhật thứ tự các đội theo từng tuần thi đấu mới nhất

bxh-lpl-mùa-hè-2020-tuần-9
BXH LPL Mùa Hè 2020

Kết quả LCK Mùa Hè 2020

Tuần 1
Thứ 6, ngày 05/06/2020
EDGEDward Gaminglogo std.png 1 2 Welogo std.pngWE
LNGLNG Esportslogo std.png 0 2 Suninglogo std.pngSN
Thứ 7, ngày 06/06/2020
V5Victory Fivelogo std.png 2 0 Dominus Esportslogo std.pngDMO
OMGOh My Godlogo std.png 0 2 Royal Never Give Uplogo std.pngRNG
Chủ nhật, ngày 07/06/2020
WEWelogo std.png 1 2 Suninglogo std.pngSN
BLGBilibili Gaminglogo std.png 0 2 Vicilogo std.pngVG
Tuần 2
Thứ 2, ngày 08/06/2020
OMGOh My Godlogo std.png 1 2 Victory Fivelogo std.pngV5
LGDLgdlogo std.png 2 1 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
Thứ 3, ngày 09/06/2020
FPXFunPlus Phoenixlogo std.png 1 2 LNG Esportslogo std.pngLNG
RWRogue Warriorslogo std.png 0 2 Top Esportslogo std.pngTES
Thứ 4, ngày 10/06/2020
VGVicilogo std.png 0 2 Royal Never Give Uplogo std.pngRNG
SNSuninglogo std.png 0 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Thứ 5, ngày 11/06/2020
DMODominus Esportslogo std.png 0 2 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
WEWelogo std.png 2 0 Invictus Gaminglogo std.pngiG
Thứ 6, ngày 12/06/2020
RNGRoyal Never Give Uplogo std.png 0 2 LNG Esportslogo std.pngLNG
FPXFunPlus Phoenixlogo std.png 2 0 Bilibili Gaminglogo std.pngBLG
Thứ 7, ngày 13/06/2020
V5Victory Fivelogo std.png 1 2 Lgdlogo std.pngLGD
OMGOh My Godlogo std.png 0 2 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Chủ nhật, ngày 14/06/2020
SNSuninglogo std.png 0 2 Invictus Gaminglogo std.pngiG
JDGJD Gaminglogo std.png 0 2 Top Esportslogo std.pngTES
Tuần 3
Thứ 2, ngày 15/06/2020
BLGBilibili Gaminglogo std.png 2 1 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
VGVicilogo std.png 0 2 Welogo std.pngWE
Thứ 3, ngày 16/06/2020
LGDLgdlogo std.png 2 0 Dominus Esportslogo std.pngDMO
TESTop Esportslogo std.png 2 1 Oh My Godlogo std.pngOMG
Thứ 4, ngày 17/06/2020
iGInvictus Gaminglogo std.png 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW
EDGEDward Gaminglogo std.png 2 1 Suninglogo std.pngSN
Thứ 5, ngày 18/06/2020
V5Victory Fivelogo std.png 2 1 Bilibili Gaminglogo std.pngBLG
JDGJD Gaminglogo std.png 1 2 Royal Never Give Uplogo std.pngRNG
Thứ 6, ngày 19/06/2020
ESEStar (Chinese Team)logo std.png 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
FPXFunPlus Phoenixlogo std.png 2 1 Welogo std.pngWE
Thứ 7, ngày 20/06/2020
DMODominus Esportslogo std.png 0 2 Oh My Godlogo std.pngOMG
LGDLgdlogo std.png 0 2 Top Esportslogo std.pngTES
Chủ nhật, ngày 21/06/2020
SNSuninglogo std.png 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW
iGInvictus Gaminglogo std.png 2 1 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Tuần 4
Thứ 2, ngày 22/06/2020
Victory Fivelogo std.pngV5⁠⁠ 2 0 Vicilogo std.pngVG
EStar (Chinese Team)logo std.pngES⁠⁠ 1 2 Royal Never Give Uplogo std.pngRNG
Thứ 3, ngày 23/06/2020
Dominus Esportslogo std.pngDMO⁠⁠ 0 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Lgdlogo std.pngLGD⁠⁠ 2 1 Invictus Gaminglogo std.pngiG
Thứ 4, ngày 24/06/2020
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
Bilibili Gaminglogo std.pngBLG⁠⁠ 0 2 Top Esportslogo std.pngTES
Thứ 5, ngày 25/06/2020
Royal Never Give Uplogo std.pngRNG⁠⁠ 0 2 Victory Fivelogo std.pngV5
FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX⁠⁠ 1 2 Invictus Gaminglogo std.pngiG
Thứ 6, ngày 26/06/2020
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 0 2 Welogo std.pngWE
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 2 1 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Thứ 7, ngày 27/06/2020
Suninglogo std.pngSN⁠⁠ 2 1 Dominus Esportslogo std.pngDMO
EStar (Chinese Team)logo std.pngES⁠⁠ 0 2 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
Chủ nhật, ngày 28/06/2020
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 1 2 Vicilogo std.pngVG
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 2 1 Rogue Warriorslogo std.pngRW
Tuần 5
Thứ 2, ngày 29/06/2020
Dominus Esportslogo std.pngDMO⁠⁠ 2 0 EDward Gaminglogo std.pngEDG
FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX⁠⁠ 2 1 Victory Fivelogo std.pngV5
Thứ 3, ngày 30/06/2020
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 0 2 Bilibili Gaminglogo std.pngBLG
Royal Never Give Uplogo std.pngRNG⁠⁠ 1 2 Welogo std.pngWE
Thứ 4, ngày 01/07/2020
Dominus Esportslogo std.pngDMO⁠⁠ 1 2 Invictus Gaminglogo std.pngiG
Suninglogo std.pngSN⁠⁠ 2 0 Lgdlogo std.pngLGD
Thứ 5, ngày 02/07/2020
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 1 2 Oh My Godlogo std.pngOMG
Welogo std.pngWE⁠⁠ 1 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Thứ 6, ngày 03/07/2020
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
Vicilogo std.pngVG⁠⁠ 2 1 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
Thứ 7, ngày 04/07/2020
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 0 2 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Invictus Gaminglogo std.pngiG⁠⁠ 0 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Chủ nhật, ngày 05/07/2020
EStar (Chinese Team)logo std.pngES⁠⁠ 0 2 Victory Fivelogo std.pngV5
Royal Never Give Uplogo std.pngRNG⁠⁠ 1 2 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
Tuần 6
Thứ 2, ngày 06/07/2020
Welogo std.pngWE⁠⁠ 2 1 Dominus Esportslogo std.pngDMO
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠
2 0 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Thứ 3, ngày 07/07/2020
Vicilogo std.pngVG⁠⁠ 2 1 Rogue Warriorslogo std.pngRW
Suninglogo std.pngSN⁠⁠ 2 1 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
Thứ 4, ngày 08/07/2020
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 0 2 Victory Fivelogo std.pngV5
Bilibili Gaminglogo std.pngBLG⁠⁠ 1 2 Invictus Gaminglogo std.pngiG
Thứ 5, ngày 09/07/2020
Vicilogo std.pngVG⁠⁠ 2 1 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
Lgdlogo std.pngLGD⁠⁠ 1 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Thứ 6, ngày 10/07/2020
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 1 2 Bilibili Gaminglogo std.pngBLG
Invictus Gaminglogo std.pngiG⁠⁠ 2 1 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
Thứ 7, ngày 11/07/2020
Dominus Esportslogo std.pngDMO⁠⁠ 1 2 Rogue Warriorslogo std.pngRW
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 2 0 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
Chủ Nhật, ngày 12/07/2020
Lgdlogo std.pngLGD⁠⁠ 2 1 Oh My Godlogo std.pngOMG
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 0 2 Royal Never Give Uplogo std.pngRNG
Tuần 7
Thứ 2, ngày 13/07/2020
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 1 2 Victory Fivelogo std.pngV5
Suninglogo std.pngSN⁠⁠ 2 1 Bilibili Gaminglogo std.pngBLG
Thứ 3, ngày 14/07/2020
Welogo std.pngWE⁠⁠ 2 1 LNG Esportslogo std.pngLNG
Lgdlogo std.pngLGD⁠⁠ 0 2 Rogue Warriorslogo std.pngRW
Thứ 4, ngày 15/07/2020
EStar (Chinese Team)logo std.pngES⁠⁠ 2 1 Oh My Godlogo std.pngOMG
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 2 1 Vicilogo std.pngVG
Thứ 5, ngày 16/07/2020
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 0 2 Invictus Gaminglogo std.pngiG
Royal Never Give Uplogo std.pngRNG⁠⁠ 1 2 Suninglogo std.pngSN
Thứ 6, ngày 17/07/2020
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 2 0 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 0 2 Lgdlogo std.pngLGD
Thứ 7, ngày 18/07/2020
Bilibili Gaminglogo std.pngBLG⁠⁠ 2 0 Dominus Esportslogo std.pngDMO
Invictus Gaminglogo std.pngiG⁠⁠ 2 1 Royal Never Give Uplogo std.pngRNG
Chủ nhật, ngày 19/07/2020
Vicilogo std.pngVG⁠⁠ 0 2 Top Esportslogo std.pngTES
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 2 0 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
Tuần 8
Thứ 2, ngày 20/07/2020
Welogo std.pngWE⁠⁠ 0 2 Lgdlogo std.pngLGD
Victory Fivelogo std.pngV5⁠⁠ 1 2 Invictus Gaminglogo std.pngiG
Thứ 3, ngày 21/07/2020
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 0 2 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
Vicilogo std.pngVG⁠⁠ 1 2 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Thứ 4, ngày 22/07/2020
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 2 0 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
Welogo std.pngWE⁠⁠ 2 1 Bilibili Gaminglogo std.pngBLG
Thứ 5, ngày 23/07/2020
Dominus Esportslogo std.pngDMO⁠⁠ 0 2 Top Esportslogo std.pngTES
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 1 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Thứ 6, ngày 24/07/2020
Victory Fivelogo std.pngV5⁠⁠ 1 2 Suninglogo std.pngSN
Royal Never Give Uplogo std.pngRNG⁠⁠ 1 2 Lgdlogo std.pngLGD
Thứ 7, ngày 25/07/2020
Vicilogo std.pngVG⁠⁠ 2 1 Oh My Godlogo std.pngOMG
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 1 2 FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX
Chủ nhật, ngày 26/07/2020
Bilibili Gaminglogo std.pngBLG⁠⁠ 0 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Invictus Gaminglogo std.pngiG⁠⁠ 2 0 Top Esportslogo std.pngTES
Tuần 9
Thứ 2, ngày 27/07/2020
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 1 2 Suninglogo std.pngSN
Dominus Esportslogo std.pngDMO⁠⁠ 0 2 Vicilogo std.pngVG
Thứ 3, ngày 28/07/2020
Bilibili Gaminglogo std.pngBLG⁠⁠ 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
Thứ 4, ngày 29/07/2020
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 2 0 EStar (Chinese Team)logo std.pngES
FunPlus Phoenixlogo std.pngFPX⁠⁠ 2 1 Lgdlogo std.pngLGD
Thứ 5, ngày 30/07/2020
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 2 0 Suninglogo std.pngSN
Welogo std.pngWE⁠⁠ 1 2 Victory Fivelogo std.pngV5
Thứ 6, ngày 31/07/2020
Royal Never Give Uplogo std.pngRNG⁠⁠ 2 0 Dominus Esportslogo std.pngDMO
Lgdlogo std.pngLGD⁠⁠ 2 0 Vicilogo std.pngVG
Thứ 7, ngày 01/08/2020
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 0 2 LNG Esportslogo std.pngLNG
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 2 0 Bilibili Gaminglogo std.pngBLG
Invictus Gaminglogo std.pngiG⁠⁠ 2 0 Oh My Godlogo std.pngOMG
Chủ nhật, ngày 02/08/2020
Victory Fivelogo std.pngV5⁠⁠ 2 1 JD Gaminglogo std.pngJDG
EStar (Chinese Team)logo std.pngES⁠⁠ 0 2 Welogo std.pngWE
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 0 2 Royal Never Give Uplogo std.pngRNG

Bảng xếp hạng MVP LCK Mùa Hè 2020

BXH MVP
Vị trí Tuyển thủ Điểm MVP
1 Welogo std.png⁠ Jiumeng 11
2 Top Esportslogo std.png⁠ knight 10
2 Lgdlogo std.png⁠ xiye 10
4 Victory Fivelogo std.png⁠ Mole 9
5 JD Gaminglogo std.png⁠ Kanavi 8

Tổng giải thường LPL Mùa Hè 2020

Đội tuyển vô địch LPL mùa hè 2020 sẽ nhận được + 1,500,000(¥) và vé tham dự vòng bảng Chung kết Liên Minh Huyền Thoại Thế giới 2020.

5 đội tiếp theo trong BXH sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng: 90 – 70 – 40 – 20 – 20. Số điểm này được cộng với thành thích mùa Xuân để tìm kiếm 3 chiếc vé tiếp theo đến CKTG 2020.