Bảng xếp hạng BXH LPL Mùa Xuân 2021 [Cập nhật mới nhất]

Cập nhật liên tục Bảng xếp hạng LPL, BXH LPL mùa xuân 2021 liên tục theo tuần mới nhất, kết quả bảng điểm các trận đấu LPL Liên Minh Huyền Thoại mùa 10, vòng bảng, lượt về, playoff tứ bán kết và chung kết mùa 2021 LOL của các đội tuyển xuất sắc nhất khu vực Trung Quốc.

>>> Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021

BXH LPL Mùa Xuân 2021

Bảng cập nhật thứ tự các đội theo từng tuần thi đấu mới nhất

BXH LPL Mùa Xuân 2021
BXH LPL Mùa Xuân 2021

Kết quả LCK Mùa Xuân 2021

Tuần 1
Thứ 7, ngày 09/01/2021
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 0 2 ⁠⁠Suninglogo std.pngSN
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 1 2 EDward Gaminglogo std.png⁠⁠EDG
Chủ nhật, ngày 10/01/2020
Welogo std.pngWE⁠⁠ 2 0 Rogue Warriorslogo std.png⁠⁠RW
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 0 2 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG
Tuần 2
Thứ 2, ngày 11/01/2021
Bilibili Gaminglogo std.pngBLG⁠⁠ 2 1 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
TT⁠⁠ 0 2 Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
Thứ 3, ngày 12/01/2021
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 0 2 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 2 1 Top Esportslogo std.png⁠⁠TES
Thứ 4, ngày 13/01/2021
Welogo std.pngWE⁠⁠ 2 1 Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 2 0 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG
Thứ 5, ngày 14/01/2021
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 2 0 Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG
Royal Never Give Uplogo std.pngRNG⁠⁠ 2 1 Suninglogo std.png⁠⁠SN
Thứ 6, ngày 15/01/2021
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 0 2 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
Top Esportslogo std.pngTES⁠⁠ 2 0 ⁠⁠ RA
Thứ 7, ngày 16/01/2021
Victory Fivelogo std.pngV5 2 1 Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 2 1 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
Chủ nhật, ngày 18/01/2021
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 2 1 ⁠⁠TT
Welogo std.pngWE⁠⁠ 2 1 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG
Tuần 3
Thứ 2, ngày 18/01/2021
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 1 2 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG 1 2 Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5
Thứ 3, ngày 19/01/2021
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 0 2 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 2 0 Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
Thứ 4, ngày 20/01/2021
Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG 2 0 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
Suninglogo std.png⁠⁠SN⁠⁠ 0 2 ⁠⁠ RA
Thứ 5, ngày 21/01/2021
⁠⁠TT 0 2 Welogo std.pngWE⁠⁠
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 0 2 Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
Thứ 6, ngày 22/01/2021
⁠⁠ RA 0 2 Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 2 0 JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠
Thứ 7, ngày 23/01/2021
Top Esportslogo std.png⁠⁠TES 2 0 Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX 2 0 Suninglogo std.png⁠⁠SN⁠⁠
Chủ nhật, ngày 24/01/2021
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 0 2 Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 0 2 Welogo std.pngWE⁠⁠
Tuần 4
Thứ 2, ngày 25/01/2021
⁠⁠EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 2 0 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 2 0 ⁠⁠ RA
Thứ 3, ngày 26/01/2021
Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG 2 1 Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5
LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠ 2 1 Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG
Thứ 4, ngày 27/01/2021
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 0 2 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
⁠⁠Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠
Thứ 5, ngày 28/01/2021
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD 0 2 ⁠⁠Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG
Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 0 2 Suninglogo std.png⁠⁠SN
Thứ 6, ngày 29/01/2021
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 0 2 LNG Esportslogo std.pngLNG⁠⁠
Welogo std.pngWE 0 2 Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
Thứ 7, ngày 30/01/2021
⁠⁠TT 2 0 Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5
⁠⁠Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG 0 2 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
Chủ nhật, ngày 31/01/2021
⁠⁠ RA 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠
Top Esportslogo std.png⁠⁠TES 2 0 JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠
Tuần 5
Thứ 2, ngày 01/02/2021
Suninglogo std.png⁠⁠SN⁠⁠ 0 2 Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG 0 2 Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
Thứ 3, ngày 02/02/2021
⁠⁠ RA⁠⁠ 2 0 Welogo std.pngWE
⁠⁠Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5 0 2 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Thứ 4, ngày 03/02/2021
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 1 2 ⁠⁠TT
⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW
Thứ 5, ngày 04/02/2021
Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG 1 2 ⁠⁠Oh My Godlogo std.pngOMG
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX⁠⁠ 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
Thứ 6, ngày 05/02/2021
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD 2 0 ⁠⁠TT
EDward Gaminglogo std.pngEDG⁠⁠ 2 0 ⁠⁠Suninglogo std.png⁠⁠SN
Thứ 7, ngày 06/02/2021
Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG 1 2 ⁠⁠Oh My Godlogo std.pngOMG
⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG 2 0 Welogo std.pngWE
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX 2 0 ⁠⁠Top Esportslogo std.png⁠⁠TES
Chủ nhật, ngày 07/02/2021
LNG Esportslogo std.pngLNG 0 2 ⁠⁠ RA
Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5⁠⁠ 2 1 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG⁠⁠ 1 2 Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG⁠⁠
Tuần 5
Thứ 2, ngày 22/02/2021
Suninglogo std.png⁠⁠SN⁠⁠ 0 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX 0 2 Welogo std.pngWE
Thứ 3, ngày 23/02/2021
Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG⁠⁠ 0 2 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Top Esportslogo std.png⁠⁠TES 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
Thứ 4, ngày 24/02/2021
⁠⁠TT 1 2 ⁠⁠ RA
⁠⁠Welogo std.pngWE 2 0 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
Thứ 5, ngày 25/02/2021
Oh My Godlogo std.pngOMG 0 2 ⁠⁠⁠⁠Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5⁠⁠
⁠⁠Rogue Warriorslogo std.pngRW 0 2 Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
Thứ 6, ngày 26/02/2021
⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG 2 1 ⁠⁠TT
Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG⁠⁠ 2 0 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Thứ 7, ngày 27/02/2021
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD 2 1 ⁠⁠Rogue Warriorslogo std.pngRW
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 0 2 Top Esportslogo std.png⁠⁠TES
Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG 2 0 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
Chủ nhật, ngày 28/02/2021
Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5 0 2 LNG Esportslogo std.pngLNG
⁠⁠⁠⁠ RA 2 1 Oh My Godlogo std.pngOMG
Suninglogo std.png⁠⁠SN⁠⁠ 2 0 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG⁠⁠
Tuần 7
Thứ 2, ngày 01/03/2021
Rogue Warriorslogo std.pngRW⁠⁠ 0 2 EDward Gaminglogo std.pngEDG
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX 2 0 ⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG
Thứ 3, ngày 02/03/2021
Suninglogo std.png⁠⁠SN⁠⁠ 2 0 ⁠⁠TT
Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG 0 2 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG
Thứ 4, ngày 03/03/2021
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 0 2 ⁠⁠ RA
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD 0 2 Welogo std.pngWE
Thứ 5, ngày 04/03/2021
Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
⁠⁠Oh My Godlogo std.pngOMG⁠⁠ 0 2 ⁠⁠Top Esportslogo std.png⁠⁠TES
Thứ 6, ngày 05/03/2021
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 0 2 ⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG
Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5⁠⁠ 0 2 ⁠⁠Suninglogo std.png⁠⁠SN
Thứ 7, ngày 06/03/2021
LNG Esportslogo std.pngLNG 2 1 ⁠⁠Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX 1 2 ⁠⁠ RA
Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG 2 1 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Chủ nhật, ngày 07/03/2021
Rogue Warriorslogo std.pngRW 0 2 ⁠⁠Oh My Godlogo std.pngOMG
⁠⁠ ⁠⁠TT 0 2 Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG
Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG⁠⁠ 1 2 ⁠⁠Top Esportslogo std.png⁠⁠TES⁠⁠
Tuần 8
Thứ 2, ngày 08/03/2021
⁠⁠⁠⁠Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5⁠⁠ 0 2 JD Gaminglogo std.pngJDG
Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG 2 0 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
Thứ 3, ngày 08/03/2021
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX⁠⁠ 2 0 Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
Top Esportslogo std.png⁠⁠TES 2 0 Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG
Thứ 4, ngày 08/03/2021
⁠⁠ RA 2 0 Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5⁠⁠
Suninglogo std.png⁠⁠SN 2 0 ⁠⁠Rogue Warriorslogo std.pngRW
Thứ 5, ngày 08/03/2021
⁠⁠Welogo std.pngWE 2 1 ⁠⁠Oh My Godlogo std.pngOMG
EDward Gaminglogo std.pngEDG 2 0 LNG Esportslogo std.pngLNG
Thứ 6, ngày 08/03/2021
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 0 2 Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX⁠⁠ 2 1 ⁠⁠TT
Thứ 7, ngày 08/03/2021
Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW
⁠⁠⁠⁠ RA 2 0 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG
EDward Gaminglogo std.pngEDG 1 2 Top Esportslogo std.png⁠⁠TES
Chủ nhật, ngày 08/03/2021
Oh My Godlogo std.pngOMG 0 2 LNG Esportslogo std.pngLNG
Suninglogo std.png⁠⁠SN 0 2 ⁠⁠Welogo std.pngWE
⁠⁠Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG 0 2 ⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠
Tuần 9
Thứ 2, ngày 15/03/2021
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD⁠⁠ 2 1 ⁠⁠ RA
⁠⁠TT 0 2 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG
Thứ 4, ngày 17/03/2021
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD 1 2 ⁠⁠Oh My Godlogo std.pngOMG
Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5 0 2 Top Esportslogo std.png⁠⁠TES
Thứ 5, ngày 18/03/2021
⁠⁠TT 2 0 Rogue Warriorslogo std.pngRW
⁠⁠Welogo std.pngWE 2 1 Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG⁠⁠
Thứ 6, ngày 19/03/2021
EDward Gaminglogo std.pngEDG 2 0 EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES
⁠⁠LNG Esportslogo std.pngLNG 0 2 ⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG
Thứ 7, ngày 20/03/2021
Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5 2 0 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
2 0 Top Esportslogo std.png⁠⁠TES
Chủ nhật, ngày 21/03/2021
JD Gaminglogo std.pngJDG 2 0 Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD
⁠⁠LNG Esportslogo std.pngLNG 0 2 ⁠⁠Suninglogo std.png⁠⁠SN
Tuần 10
Thứ 2, ngày 08/03/2021
⁠⁠⁠⁠⁠⁠ RA⁠⁠ 0 2 Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG 2 1 Victory Fivelogo std.png⁠⁠V5⁠⁠
Thứ 3, ngày 08/03/2021
⁠⁠JD Gaminglogo std.pngJDG⁠⁠ 2 0 ⁠⁠Oh My Godlogo std.pngOMG
Suninglogo std.png⁠⁠SN 2 0 Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG
Thứ 4, ngày 08/03/2021
Top Esportslogo std.png⁠⁠TES 2 0 ⁠⁠TT
⁠⁠Welogo std.pngWE 0 2 EDward Gaminglogo std.pngEDG
Thứ 5, ngày 08/03/2021
⁠⁠⁠⁠Rogue Warriorslogo std.pngRW 0 2 LNG Esportslogo std.pngLNG
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD 0 2 Invictus Gaminglogo std.png⁠⁠iG
Thứ 6, ngày 08/03/2021
EStar (Chinese Team)logo std.png⁠⁠ES 0 2 Suninglogo std.png⁠⁠SN
Bilibili Gaminglogo std.png⁠⁠BLG 2 1 FunPlus Phoenixlogo std.png⁠⁠FPX
Thứ 7, ngày 08/03/2021
⁠⁠TT 2 1 Oh My Godlogo std.pngOMG
Top Esportslogo std.png⁠⁠TES 2 0 ⁠⁠Welogo std.pngWE
Chủ nhật, ngày 08/03/2021
⁠⁠⁠⁠⁠⁠ RA 0 2 ⁠⁠Royal Never Give Uplogo std.png⁠⁠RNG
Lgdlogo std.png ⁠⁠LGD 0 2 ⁠⁠EDward Gaminglogo std.pngEDG

Bảng xếp hạng MVP LCK Mùa Hè 2020

BXH MVP
Vị trí Tuyển thủ Điểm MVP
1 EDward Gaminglogo std.pngViper 10
1 Royal Never Give Uplogo std.pngWei 10
3 Welogo std.pngBeishang 9
3 FunPlus Phoenixlogo std.pngLwx 9
5 Royal Never Give Uplogo std.pngXiaohu 8

LPL Mùa Xuân 2021 là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại số 1 của Trung Quốc, diễn ra trong vòng 3 tháng bắt đầu từ ngày 9/1 nhằm tìm ra đại diện xuất sắc nhất tham dự MSI 2021. Với thành tích lọt vào chung kết của CKTG 2020, SofM và Suning được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu.