Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với nhiều trang bị mới

ĐTCL mùa 4 mang đến những sự thay đổi mới, các hệ tộc mới, đấu trường mới, linh thú mới và nhiều điều thú vị khác cho người chơi. Ngoài những sự thay đổi lớn về lối chơi thì những trang bị cũng có phần thay đổi ít nhiều. Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4, đặc biệt là những trang bị với Xẻng Vàng đã thay đổi hoàn toàn để phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu những thay đổi đó trong bài viết sau.

Mục lục

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 ĐTCL mùa 4 với Xẻng Vàng

1. Giáp Thiên Nhiên

Giáp Thiên Nhiên

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Xẻng Vàng = Giáp Thiên Nhiên

Công Dụng

Đội của chủ sở hữu có thêm 1 giới hạn thành viên tối đa.

2. Rìu Song Đấu

Rìu Song Đấu

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Cung Gỗ = Rìu Song Đấu

Chỉ Số

 • +15% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Song Đấu.

3. Mầm Cây Rừng Thần

Mầm Cây Rừng Thần

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Áo Choàng = Mầm Cây Rừng Thần

Chỉ Số

 • +25 Kháng Phép

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thần Rừng.

4. Mũ Pháp Sư

Mũ Pháp Sư

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Nước Mắt Nữ Thần = Mũ Pháp Sư

Chỉ Số

 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Pháp Sư.

5. Mặt Nạ U Hồn

Mặt Nạ U Hồn

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Gậy Quá Khổ = Mặt Nạ U Hồn

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng U Hồn.

6. Thánh Kiếm

Thánh Kiếm

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Kiếm B.F. = Thánh Kiếm

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thánh Thần.

7. Tiên Phong Hộ Pháp

Tiên Phong Hộ Pháp

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Giáp Lưới = Tiên Phong Hộ Pháp

Chỉ Số

 • +25 Giáp

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tiên Phong.

8. Cờ Hiệu Chiến Trận

Cờ Hiệu Chiến Trận

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Chiến Trận

Chỉ Số

 • +200 Máu

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Chiến Tướng.

9. Kiếm Ma Youmuu

Kiếm Ma Youmuu

 

Công Thức

Xẻng Vàng + Găng Đấu Tập = Kiếm Ma Youmuu

Chỉ Số

 • +10% Tỉ lệ Chí mạng
 • +10% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Sát Thủ.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Kiếm B.F

10. Lưỡi Kiếm Tử Thần

Lưỡi Kiếm Tử Thần

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Kiếm B.F. = Lưỡi Kiếm Tử Thần

Chỉ Số

 • +30 Sát thương Đòn đánh

Công Dụng

Tham gia hạ gục giúp tăng +20 Sát thương Đòn đánh cho đến hết lượt giao chiến. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn (khởi đầu ở 1).

11. Huyết Kiếm

Huyết Kiếm

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +25 Kháng Phép

Công Dụng

Đòn đánh thường hồi máu cho chủ sở hữu bằng 40% sát thương gây ra.

12. Diệt Khổng Lồ

Diệt Khổng Lồ

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +15% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Kỹ năng và đòn đánh của chủ sở hữu gây thêm 10% sát thương. Nếu mục tiêu có nhiều hơn 1750 Máu tối đa, lượng sát thương tăng lên 90%.

13. Giáp Thiên Thần

Giáp Thiên Thần

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +25 Giáp

Công Dụng

Ngăn chủ sở hữu bị hạ gục, đưa họ vào trạng thái hồi sinh. Sau 2 giây, hồi sinh trở lại với 400 Máu và loại bỏ các hiệu ứng bất lợi.

14. Kiếm Súng Hextech

Kiếm Súng Hextech

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +15 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Kỹ năng của chủ sở hữu sẽ giúp hồi lại máu bằng 33% sát thương gây ra. Lượng máu hồi dư ra sẽ tạo thành lá chắn giúp chặn tối đa 400 sát thương.

15. Vô Cực Kiếm

Vô Cực Kiếm

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +75% Tỉ lệ Chí mạng

Công Dụng

Nhận 75% Tỉ lệ Chí mạng (bao gồm cả chỉ số ở trang bị thành phần). Mỗi điểm Tỉ lệ Chí mạng trên 100% sẽ trở thành 1% Sát thương Chí mạng.

16. Ngọn Giáo Shojin

Ngọn Giáo Shojin

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Giáo Shojin

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Đòn đánh cơ bản của tướng sở hữu sẽ hồi lại 5 Năng lượng ở mỗi đòn.

17. Tụ Bão Zeke

Tụ Bão Zeke

 

Công Thức

Kiếm B.F. + Đai Khổng Lồ = Tụ Bão Zeke

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +200 Máu

Công Dụng

Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong 1 ô cùng hàng được tăng 35% Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Nước Mắt Nữ Thần

18. Bùa Xanh

Bùa Xanh

 

Công Thức

Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Xanh

Chỉ Số

 • +30 Năng lượng

Công Dụng

Sau khi dùng kỹ năng, Năng lượng của chủ sở hữu được đặt lại thành 20.

19. Chén Sức Mạnh

Chén Sức Mạnh

 

Công Thức

Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Sức Mạnh

Chỉ Số

 • +25 Kháng Phép
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Khi bắt đầu giao tranh, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong phạm vi 1 ô cùng hàng sẽ nhận 30 Sát thương Kỹ năng trong cả vòng đấu.

20. Tim Băng

Tim Băng

 

Công Thức

Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng

Chỉ Số

 • +25 Giáp
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Giảm 50% Tốc độ Đánh của các kẻ địch xung quanh. Mỗi Tim Băng mang thêm trên một tướng sẽ tăng bán kính tác dụng.

21. Bàn Tay Công Lý

Bàn Tay Công Lý

 

Công Thức

Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +25 Giáp

Công Dụng

Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu nhận được một trong những thứ sau:

 • Đòn đánh và kỹ năng gây thêm 45% sát thương 
 • Đòn đánh và kỹ năng sẽ hồi máu dựa trên 45% sát thương gây ra

22. Vọng Âm của Luden

Vọng Âm của Luden

 

Công Thức

Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm của Luden

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Kỹ năng
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Khi tướng sở hữu dùng kỹ năng, mục tiêu đầu tiên trúng phải sẽ chịu sát thương phép và tối đa 3 kẻ địch gần đó chịu thêm 180 sát thương phép.

23. Dây Chuyền Chuộc Tội

Dây Chuyền Chuộc Tội

 

Công Thức

Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội

Chỉ Số

 • +200 Máu
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Khi tướng sở hữu bị hạ gục, đồng minh xung quanh được hồi 700 Máu.

24. Dao Điện Statikk

Dao Điện Statikk

 

Công Thức

Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk

Chỉ Số

 • +15% Tốc Độ Đánh
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Mỗi đòn đánh thứ ba của chủ sở hữu gây 80 sát thương phép lên kẻ địch 3/4/5, và 80 sát thương chuẩn nếu chúng đang có lá chắn hoặc ảnh hưởng bởi hiệu ứng khống chế.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Gậy Quá Khổ

25. Mũ Phù Thủy Rabadon

Mũ Phù Thủy Rabadon

 

Công Thức

Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon

Chỉ Số

 • +30 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Tướng sở hữu có thêm 40 Sát thương Kỹ năng.

26. Cuồng Đao Guinsoo

Cuồng Đao Guinsoo

 

Công Thức

Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +15% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Đòn đánh +6% Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn.

27. Nỏ Sét

Nỏ Sét

 

Công Thức

Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Kỹ năng
 • +25 Kháng Phép

Công Dụng

Kẻ địch trong phạm vi 2 ô bị trừ đi 40% Kháng Phép (không cộng dồn). Khi sử dụng kỹ năng, chúng bị giật điện, chịu sát thương băng 225% Năng lượng Tối đa của bản thân.

28. Găng Bảo Thạch

Găng Bảo Thạch

 

Công Thức

Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch

Chỉ Số

 • +20% Tỉ lệ Chí mạnh
 • +15 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Kỹ năng có thể gây chí mạng và chủ sở hữu nhận thêm +50% sát thương chí mạng.

29. Dây Chuyền Iron Solari

Dây Chuyền Iron Solari

 

Công Thức

Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari

Chỉ Số

 • +25 Giáp
 • +15 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong phạm vi 2 ô cùng hàng nhận được một lá chắn chặn 250/300/375 sát thương trong 8 giây.

30. Quỷ Thư Morello

Quỷ Thư Morello

 

Công Thức

Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello

Chỉ Số

 • +200 Máu
 • +15 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Kỹ năng của tướng sở hữu thiêu đốt kẻ địch, gây sát thương chuẩn tương đương 25% Máu tối đa của mục tiêu trong 10 giây, và giảm khả năng hồi phục của chúng đi 50% trong thời gian thiêu đốt.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Cung Gỗ

31. Đại Bác Liên Thanh

Đại Bác Liên Thanh

 

Công Thức

Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh

Chỉ Số

 • +30% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Chủ sở hữu nhận thêm 200% Tầm Đánh, và đòn đánh không thể trượt.

32. Cuồng Cung Runaan (Tướng Đánh Xa)

Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)

 

Công Thức

Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan

Chỉ Số

 • +25 Kháng Phép
 • +15% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Các đòn đánh bắn thêm tia chớp vào một kẻ địch khác gần đó, gây 75% Sát thương Đòn đánh của tướng sở hữu và đặt hiệu ứng đòn đánh. Những tia chớp này có thể chí mạng.

33. Cung Xanh

Cung Xanh

 

Công Thức

Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh

Chỉ Số

 • +15% Tốc Độ Đánh
 • +20% Tỉ lệ Chí mạnh

Công Dụng

Khi chủ sở hữu gây sát thương chí mạng, giáp của mục tiêu bị giảm đi 75% trong 3 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

34. Quyền Năng Khổng Lồ

Quyền Năng Khổng Lồ

 

Công Thức

Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ

Chỉ Số

 • +25 Giáp
 • +15% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Khi chủ sở hữu chịu sát thương hoặc gây sát thương chí mạng, họ nhận thêm 1% sát thương. Cộng dồn tối đa 25 lần, khi đạt cộng dồn tối đa chủ sở hữu nhận thêm 25 Giáp và Kháng Phép, và kích thước bản thân.

35. Thông Đạo Zz’Rot

Thông Đạo Zz'Rot

 

Công Thức

Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm

Chỉ Số

 • +200 Máu
 • +25 Kháng Phép

Công Dụng

Khi tướng sở hữu bị hạ gục, một Bọ Khủng với 1500/2250/3000 Máu được triệu hồi lên để tiếp tục chiến đấu.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Giáp Lưới

36. Áo Choàng Gai

Áo Choàng Gai

 

Công Thức

Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai

Chỉ Số

 • +50 Giáp

Công Dụng

Chặn sát thương cộng thêm từ đòn chí mạng. Khi bị trúng đòn đánh thường, gây 80/100/150/250 sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh (mỗi 2.5 giây một lần).

37. Thú Tượng Thạch Giáp

Thú Tượng Thạch Giáp

 

Công Thức

Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Thú Tượng Thạch Giáp

Chỉ Số

 • +25 Giáp
 • +25 Kháng Phép

Công Dụng

Tướng sở hữu nhận 12 Giáp và 12 Kháng Phép với mỗi kẻ địch hướng mục tiêu về mình.

38. Áo Choàng Tĩnh Lặng

Áo Choàng Tĩnh Lặng

 

Công Thức

Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng

Chỉ Số

 • +25 Giáp
 • +15% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Khi giao tranh bắt đầu, bắn ra một tia năng lượng thẳng về phía trước, trì hoãn lần dùng kỹ năng của mục tiêu trúng phải, tăng lượng Năng lượng Tối đa của chúng lên 33% cho đến khi chúng sử dụng kỹ năng.

39. Áo Choàng Lửa

Áo Choàng Lửa

 

Công Thức

Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Áo Choàng Lửa

Chỉ Số

 • +25 Giáp
 • +200 Máu

Công Dụng

Khi bắt đầu trận chiến, và mỗi 1 giây sau đó, một kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi 2 ô sẽ bị thiêu đốt, chịu sát thương tương đương 25% máu tối đa trong 10 giây. Hồi máu của kẻ địch bị thiêu đốt giảm đi 50%.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Áo Choàng Bạc

40. Vuốt Rồng

Vuốt Rồng

 

Công Thức

Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng

Chỉ Số

 • +50 Kháng Phép

Công Dụng

Giảm sát thương phép gánh chịu đi 60%.

41. Áo Choàng Thủy Ngân

Áo Choàng Thủy Ngân

 

Công Thức

Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân

Chỉ Số

 • +25 Kháng Phép
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Tướng sở hữu được miễn nhiễm khống chế trong 12 giây đầu giao tranh.

42. Phong Kiếm

Phong Kiếm

 

Công Thức

Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm

Chỉ Số

 • +200 Máu
 • +25 Kháng Phép

Công Dụng

Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu triệu hồi lốc xoáy ở phía bên kia sân đấu, loại bỏ kẻ địch gần nhất khỏi sân đấu trong 5 giây.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Găng Đấu Tập

43. Bao Tay Đạo Tặc

Bao Tay Đạo Tặc

 

Công Thức

Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Bao Tay Đạo Tặc

Chỉ Số

 • +20% Tỉ lệ Chí mạng
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu được mang hai trang bị tạm thời. Đẳng cấp của hai trang bị tạm thời tăng theo cấp của người chơi.

44. Vuốt Bẫy

Vuốt Bẫy

 

Công Thức

Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy

Chỉ Số

 • +200 Máu
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Chặn kỹ năng đầu tiên của địch trúng chủ sở hữu, và làm choáng kẻ dùng kỹ năng đó trong 4 giây.

Công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 với Đai Khổng Lồ

45. Giáp Máu Warmog

Giáp Máu Warmog

 

Công Thức

Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog

Chỉ Số

 • +400 Máu

Công Dụng

Tăng thêm 1000 Máu (bao gồm cả chỉ số ở trang bị thành phần).

Hãy tiếp tục đón xem những bài viết hướng dẫn từ GameNgon về tựa game Đấu trường chân lý siêu hot này để có thêm những thông tin bổ ích giúp bạn leo rank mượt mà.