Hướng dẫn chơi đội hình Kai’sa Đặc Nhiệm DTCL mùa 8

Đội hình Kai’sa Đặc Nhiệm DTCL mùa 8 là đội hình 3 vàng cực kì mạnh…

Hướng dẫn chơi đội hình Ngoại đạo – Siêu nhân DTCL mùa 8

Đội hình Ngoại đạo – Siêu nhân DTCL mùa 8 là sử dụng Viego là tướng…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Hoá Hình DTCL mùa 7

Hoá Hình là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Bang Hội Nhạc Công DTCL mùa 7.5

Đội hình Bang Hội Nhạc Công DTCL mùa 7.5 là đội hình có khả năng khá…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Măm Măm Rồng Luyện DTCL mùa 7.5

Đội hình Măm Măm Rồng Luyện DTCL mùa 7.5 là đội hình có khả năng khá…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Pantheon Ám Long DTCL mùa 7.5

Đội hình Pantheon Ám Long DTCL mùa 7.5 là đội hình có khả năng khá đặc…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Bạo Long DTCL mùa 7.5

Đội Hình Bạo Long DTCL mùa 7.5 là đội hình có khả năng khá đặc biệt.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Thủy Long DTCL mùa 7.5

Đội Hình Thủy Long DTCL mùa 7.5 là đội hình có khả năng khá đặc biệt.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Ngọc Long Bí Ẩn DTCL mùa 7

Ngọc Long Bí Ẩn là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả để khắc…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Thượng Long DTCL mùa 7

Thượng Long là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Luyện Rồng DTCL mùa 7

Luyện Rồng là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Ám Long DTCL mùa 7

Ám Long là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…