ĐTCL mùa 4.5: Thay đổi lớn về trang bị và vòng đi chợ

Đấu trường chân lý mùa 4.5 sẽ chính thức được cập nhật vào ngày 26/01 với những thay đổi cực kỳ lớn. Ngoài sự thay đổi về các tộc hệ mới thì sự thay đổi về trang bị dtcl 4.5 cũng có sự điều chỉnh lớn. Cụ thể như sau:

1. Cơ chế mới: Lồng đèn may mắn

Trong DTCL mùa 4.5, lồng đèn may mắn sẽ rơi ngẫu nhiên vào một giai đoạn bất kỳ trong trận đấu, hoặc không có luôn. Phần thưởng từ lồng đèn của tất cả người chơi là giống nhau. Ngoài vàng, Neeko, mảnh trang bị thì còn có 1 số vật phẩm đặc biệt khác:

 • Làm mới cửa hàng: Dùng vật phẩm này lên 1 tướng và cửa hàng sẽ được làm mới, chỉ ra những tướng có cùng tộc, hệ với tướng đó.

 • Nam châm: Dùng lên 1 tướng và tất cả trang bị trên tướng đó sẽ rơi ra để bạn lắp lên tướng khác.

 • Búa rèn: Dùng lên 1 tướng và tất cả trang bị trên tướng đó sẽ rơi ra đồng thời chuyển đổi ngẫu nhiên thành trang bị khác (trừ trang bị ghép từ xẻng).

 • Bù nhìn: Dùng lên 1 tướng và 1 con Teemo hình nộm sẽ lòi ra, hoạt động tương tự lính cát của Azir, tăng cấp độ sao, tăng máu theo từng giai đoạn của trận đấu.

2. Trang bị vòng đi chợ DTCL 4.5

Loại bỏ vòng đi chợ full đồ thủ 3 giáp, 3 kháng phép, 3 máu và thay bằng 2 kiếm, 2 cung, 2 nước mắt và 1 găng.

trang-bị-đtcl-4.5

3. Thay đổi trang bị ĐTCL cũ

 • Chén sức mạnh: 35 phép => 30 phép.

 • Diệt khổng lồ: Sát thương thêm khi địch trên 1750 máu: 90% => 80%.

 • Bàn tay công lý: Hồi máu và sát thương: 45% => 40%.

 • Kiếm súng Hextech: Lá chắn: 400 => 300.

 • Cuồng cung: Sát thương lan: 90% => 80%.

 • Dao điện: Số mục tiêu giật: 3/4/5 => 4/5/6.

 • Cờ hiệu Zeke: Tốc độ đánh: 35% => 30%.

 • Thông đạo: Bọ sẽ nhận thêm 0/0/10/20/40/80/120/200 giáp và kháng phép theo từng vòng đấu.

Xem thêm: