Hướng dẫn cách chơi đội hình Hoá Kỹ Đột Biến DTCL mùa 6

Hóa Kỹ kết hợp Đội Biến là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 6.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Học Viện Thách Đấu DTCL mùa 6

Học Viện kết hợp Thách Đấu là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 6.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Nhà Phát Minh Chuyển Dạng DTCL mùa 6

Nhà Phát Minh kết hợp Chuyển Dạng là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Phàm Ăn Đấu Sĩ DTCL mùa 6

Phàm Ăn Đấu Sĩ là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 6. Bên cạnh…

Danh sách 58 tướng DTCL mùa 6 và kỹ năng chi tiết

Đấu Trường Chân Lý mùa 6: Thời Đại Công Nghệ là chủ đề đang được quan…

DTCL mùa 6: Tổng hợp những thay đổi mới

Mỗi 6 tháng ĐTCL lại cập nhật một mùa giải mới mang đến nhiều sự thay…

Hệ Tộc DTCL Mùa 6: Danh sách các tướng và hiệu ứng mới

Khi mà Đấu Trường Chân Lý mùa 5 dần đi đến hồi kết thì Riot Games…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Thây Ma Thần Sứ DTCL Mùa 5.5

Thây Ma Thần Sứ là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 5.5. Đây là…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Thiết Giáp Thiên Thần DTCL Mùa 5.5

Thiết Giáp Thiên Thần là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 5.5. Đây là…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Gwen Sát Thủ DTCL Mùa 5.5

Sát Thủ là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 5.5. Với khả năng tăng…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Bí Ẩn DTCL Mùa 5.5

Bí Ẩn là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 5.5. Với khả năng tăng…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Pháo Thủ DTCL Mùa 5.5

Pháo Thủ là một đội hình cực mạnh trong DTCL mùa 5.5. Với sát thương diện…