Hướng dẫn cách chơi đội hình Luyện Rồng DTCL mùa 7

Luyện Rồng là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Hoá Hình DTCL mùa 7

Hoá Hình là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Ngọc Long DTCL mùa 7

Ngọc Long là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Cuồng Long DTCL mùa 7

Cuồng Long là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại DTCL mùa 7.…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Băng Đảng DTCL 6.5

Băng Đảng là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại ĐTCL 6.5. Với…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Đấu Sĩ Hoá Kỹ DTCL 6.5

Đấu Sĩ Hóa Kỹ là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại ĐTCL…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Học Giả Bố Già DTCL 6.5

Học Giả Bố Già là đội hình dễ chơi nhưng vô cùng hiệu quả tại ĐTCL…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Hyperroll Twitch Nhà Phát Minh DTCL 6.5

Hyperroll Twitch cùng 5 Nhà Phát Minh là đội hình DTCL mùa 6.5 rất hot trong…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Tiến Công Tái Chế DTCL mùa 6.5

Tiến Công Tái Chế DTCL mùa 6.5 là đội hình công thủ toàn diện có thể…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Đột Biến DTCL mùa 6.5

Đột Biến là đội hình mạnh trong DTCL Mùa 6.5 với các hiệu ứng khác nhau…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Yordle DTCL mùa 6

Yordle là đội hình đặc biệt nhất DTCL Mùa 6.5, rất dễ có tướng 3 sao…

Hướng dẫn cách chơi đội hình Liên Xạ Thần Tượng DTCL mùa 6

Liên Xạ Thần Tượng DTCL Mùa 6.5 là đội hình sở hữu một lượng sát thương…